- پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام - https://borujensalam.ir -

آیین هماهنگی حمایت یابی واختتامیه طرح مشارکت اجتماعی زنان در بروجن برگزار شد

سعیدقوامی در آیین هماهنگی حمایت یابی و اختتامیه مشارکت اجتماعی زنان در شهرستان بروجن گفت: هدف از اجرای این طرح مشارکت اجتماعی زنان بیشتر مقابله با آسیب های اجتماعی و طرح راهکارهای مناسب برای حل معضلات است.

مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی پویا شهرستان بروجن با اشاره به این که این طرح در راستای ارتقای توانمندی های زنان در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های مختلف از دیدگاه خود زنان با استفاده از همفکری و مشارکت گروهی و به چالش کشیدن،صورت گرفته است، گفت: شناسایی مشکلات زنان در محیط خانه، محیط اجتماعی و جامعه و ارائه راه حل مناسب طی یک کار گروهی برای حل مشکلات، سبب تقویت و کسب مهارت در کارگروهی و اجتماعی می شود.

وی در بیان نقش تسهیلگران در اجرای این طرح ملی بیان کرد: این افراد در قالب برنامه‌های اجتماع محور و مشارکت اجتماعی تلاش می کنند.

این فعال اجتماعی افزود: این طرح در راستای ارتقای توانمندی های زنان در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های مختلف از دیدگاه خود زنان وبا استفاده از همفکری و مشارکت گروهی و به چالش کشیدن، صورت گرفته است وشناسایی مشکلات زنان در محیط خانه، محیط اجتماعی و جامعه و ارائه راه حل مناسب طی یک کار گروهی برای حل مشکلات، سبب تقویت و کسب مهارت زنان در کارگروهی و اجتماعی می شود.

قوامی افزود:دوره آموزشی مشارکت اجتماعی زنان در ارتقای سلامت اجتماعی بصورت رایگان و در ۱۳ جلسه برگزار گردیده ودر طول فرآیند اجرای طرح شرکت کنندگان می توانند نمایی از مشکلات، علل زیربنایی بروز آنها و مسائل اولویت دار پیش‌رو ترسیم کنند که در ادامه مسیر نیز پروژه‌های محلی را در راستای کاهش و یا رفع آنها پیشنهاد و به اجرا درآورند.

معصومه عزیزی تسهیلگر طرح با اشاره به اینکه طرح کمک ، به توانمندی حل مشکلات می نماید وتشریح برگزاری دوره بصورت عملی وتسهیلگرایانه افزود: ترسیم  نقاشی های دلخواه، به تصویر کشیدن کروکی و آدرس یک مکان در محله خود ، ابراز احساسات خود با نقاشی شکلک های شاد و یا غمگین در خصوص مغمکان ها و… از جمله مهمترین بخش های این کارگاه محسوب می شود، اظهار کرد: در پایان این کارگاه با ترسیم جدولی مشکلات آن محل از نظر زنان دسته بندی و امتیاز داده شده است.

وی ادامه داد: برای مشکلات ترسیم شده درختی رسم می شود که در ریشه آن علت و پیامدهای مشکلات بررسی و کشف می شود..
این روانشناس وتسهیلگر افزود: مرحله ی بعدی از شرکت کنندگان خواسته شد که راه حل های خلاقانه خود را برای مشکلات ترسیم و نقاشی کنند ، تمام راه حل ها در گروه بررسی و برای آن ها آرمی توسط خود زنان طراحی و شعاری به آن اختصاص داده شد و در نهایت ارائه پروژه گروهی بود که هرکدام از گروه ها پروژه خود را ارائه و دفاع نمودند.
لام بدکر است در این آئین با حضور رئیس اداره بهزیستی شهرستان بروجن ، اورژانس اجتماعی ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان بروجن،  اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجن ، اعضا شورای اسلامی شهر بروجن و نیروی انتظامی حضور داشتند.
مقرر گردید تمام پروژه ها بصورت نامه و بهمراه مستندات به ارگان هایی که می توانند به رفع این مشکلات کمک نمایند ارسال و از مراجع مربوطه پیگیری شود.