امروز

پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲

  ساعت

۱۶:۵۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهرکرد – سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در نظر دارد مناقصه عمومی با شرح ذیل برگزار نماید :

۱ـ شرح پروژه ها :

الف – تکمیل مسیر سلامت تپه نوااشهداء با مبلغ برآوردی ۲۸٫۶۳۶٫۰۳۸٫۷۵۰ریال مدت اجراء کار دو ماه پس از ابلاغ قرارداد .

۲ـ مبالغ  برآوردی بر اساس فهارس بهاء سال ۱۴۰۲ می باشد .

۳ـ محل اجراء استان چهار محال و بختیاری شهر شهرکرد  می باشد

۴ـ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت هشت صبح مورخ۳۰/۰۲/۱۴۰۲ می باشد .

ـ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲

ـ  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲

-زمان بازگشائی پاکتهای مناقصه : ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲

ـ در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد،ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

۵-به استناد ماده۱۳آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، درخواست نسخ کاغذی و یا فاقد امضای الکترونیکی تخلف محسوب می شود .

۶ـ ارائه ضمانت شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شهرکردـ سازمان عمران بازآفرینی فضاهای شهری

۷ـ درصورت انصراف برندگان اول و دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط می گردد.

۸ـ شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است و درصورت رد ، سپرده مسترد خواهد شد .

۹ـ هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۱۰ـ شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری شهرکرد – سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری می باشد .

۱۱ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

۱۲ـ متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ۳۲۲۷۰۰۶۷ ـ ۳۲۲۷۲۸۱۴ ـ ۰۳۸ تماس حاصل نمایند .

بهزاد ترابیان

سرپرست  سازمان  عمران  و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی