امروز

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

  ساعت

۲۱:۵۷ بعد از ظهر

سایز متن   /

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهرکرد – سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در نظر دارد مناقصه عمومی با شرح ذیل برگزار نماید :

۱ـ شرح پروژه ها :

الف – احداث و مرمت جداول و کانال های سطحی، پیاده روسازی مناطق با مبلغ برآوردی ۳۹٫۹۹۵٫۱۷۲٫۶۵۹ریال مدت اجراء کار سه ماه پس از ابلاغ قرارداد.

ب – هدایت آب های سطحی میرآباد غربی با مبلغ برآوردی ۱۱٫۹۸۳٫۹۴۱٫۲۶۰ریال مدت اجراء کار دو ماه پس از ابلاغ قرارداد .

۲ـ مبالغ برآوردی بر اساس فهارس بهاء سال ۱۴۰۲ و بدون تعدیل و مابه التفاوت می باشد .

۳ـ محل اجراء استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد می باشد

۴ـ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر  ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ مورخ می باشد .

ـ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ۰۳/۰۴/۱۴۰۲

ـ  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲

-زمان بازگشائی پاکتهای مناقصه : ساعت ۱۱:۰۰ صبح مورخ۱۴/۰۴/۱۴۰۲

ـ در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد،ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

۵-به استناد ماده۱۳آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، درخواست نسخ کاغذی و یا فاقد امضای الکترونیکی تخلف محسوب می شود .

۶ـ ارائه ضمانت شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شهرکردـ سازمان عمران بازآفرینی فضاهای شهری

۷-داشتن گواهی صلاحیت در رشته ابنیه با حداقل رتبه ۵٫

۸ـ درصورت انصراف برندگان اول و دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط می گردد.

۹ـ شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است و درصورت رد ، سپرده مسترد خواهد شد .

۱۰ـ هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۱۱ـ شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری شهرکرد – سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری می باشد .

۱۲ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

۱۳ـ متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ۳۲۲۷۰۰۶۷ ـ ۳۲۲۷۲۸۱۴ ـ ۰۳۸ تماس حاصل نمایند .

مجید احمدی

سرپرست  سازمان  عمران  و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی