امروز

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

  ساعت

۲۲:۲۲ بعد از ظهر

سایز متن   /

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری وابسته به وزارت جهاد کشاورزی درنظردارد، انجام امور خدماتی و پشتیبانی خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از “دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و …” از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند،
۱-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه درسامانه: ۲۰۰۲۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰۰۱ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲
۲- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری به نشانی: شهرکردکیلومتر ۵جاده فرخشهر
۳-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
۴-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۲
۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد ، بارگذاری درسامانه بصورتpdf : تا ساعت۱۸ روز چهارشنبه ۲۰/۰۲/۱۴۰۲
*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۳۰ روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
۶-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۰ صبح درسالن جلسات استان می باشد.
۷- مبلغ و نوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ ۱٫۱۲۴٫۴۱۶٫۰۰۰ ریال می باشد که به دوصورت ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به شماره حساب شبای IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز۳۰ کاراکتری ۳۳۶۰۳۹۷۶۹۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه می باشد.
۸-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه (الف) علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ به دبیرخانه کمیسیون معاملات برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توایند ضمن تماس با شماره تلفن۳۳۳۳۱۸۷۲-۰۳۸ به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و همچنین پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ۱۴۵۶ مراجعه به سایت اینترنتی setadiran.ir ویا به آدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی