امروز

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

  ساعت

۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سایز متن   /

آگهی تجدید مناقصه عمومی* یک مـرحله ای* شماره ۶۸/۱۴۰۱ همراه با ارزیابی کیفی

۱- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

۲- موضوع مناقصه:اجرای خط تغذیه و خط رابط محور پشتکوه فلارد ( فاز یک ) بخش فلارد – شهرستان لردگان
۳- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ۵۳۱۴۱۶۰۱ می باشد.

۴- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۱۲ روز دو شنبه تاریخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ می باشد.
۵- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه تاریخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ می باشد.
۶- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۸ روز شنبه تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.
۷- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت ۸صبح روز یکشنبه تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲
۸- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت ۹ روز سه شنبه تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲
۹- نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیات محترم وزیران به ۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰(سیزده میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ) ریال میباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی به شماره تلفن ۴-۳۳۳۳۹۰۰۲-۰۳۸ (داخلی ۲۰۸۱)

 

چاپ نوبت اول: روز چهارشنبه ۲۸/۰۱/۱۴۰۲
چاپ نوبت دوم : روز یکشنبه ۲۹/۰۱/۱۴۰۲

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی