امروز

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

  ساعت

۲۲:۳۰ بعد از ظهر

سایز متن   /

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده و فنی به شماره ۱۴۰۲/۷۷/۴۵

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

آدرس: شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری

تلفن:۳-۳۲۲۴۴۸۵۲                 نمابر:۳۲۲۵۰۹۹۷                     کدپستی: ۸۸۱۷۶۵۳۴۴۹

موضوع مناقصه مدت

(ماه/ روز)

برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) حداقل پایه و رشته  
خرید ۱۵ دستگاه دوربین نظارتی و خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی و برقراری تصاویر ۳ سامانه نظارت تصویری ( مقطوع) ۴ماه ۴۴/۹۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۴۶/۰۵۰/۰۰۰ طبق شرایط اختصاصی پیوست و دارای مجوز افتا  
مهلت خرید اسناد مناقصه مهلت تحویل پیشنهادها زمان و بازگشایی پیشنهادها
از روز یک شنبه مورخ  ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۳:۰۰

روز   شنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲

تا ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۹:۰۰ صبح روز یک شنبه

مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۲

 

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: http://www.setadiran.ir
محل تحویل ضمانت نامه(پاکت الف ): دبیرخانه محرمانه ( اداره حراست ) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری وسایر اسناد( تصویرپاکات الف. ب . ج) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. درضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد.
اعتبار پیشنهاد:پیشنهادات به مدت سه ماه پس از تاریخ گشایش, اعتبار خواهند داشت . این مدت برای ۳ ماه دیگر قابل تمدیدمی باشد(با نامه کتبی کارفرما).
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی