امروز

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

  ساعت

۲۲:۳۶ بعد از ظهر

سایز متن   /

تجدید آگهی مناقصه  ( نوبت اول )

شهرداری کیان به استناد مجوز شماره بند ۰۱صورتجلسه ۲۴۳-۲۶/۴/۱۴۰۲ اسلامی شهر در نظر دارد عملیات خدمات شهری و سایر فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی  شهرداری را به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر  و اعلام قیمت پیشنهادی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند

شرائط مناقصه :

۱-      قیمت پایه پیشنهادی برای انجام عملیات خدمات شهری و برخی فعالیتهای خدماتی موضوع مناقصه  شهرداری کیان در یک ماه ۹۹۴/۹۹۲/۴۱۲/۳ریال و در طول یک سال ۹۲۸/۹۱۵/۹۵۵/۴۰ریال می باشد 

۲-      متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می بایست نسبت به پرداخت مبلغ ۷۹۶/۷۹۵/۰۴۷/۲ریال  بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه در سامانه ستاد اقدام نمایند.

۳-سایر شرائط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

۴-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۵-رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولتی و بخشنامه های شهرداری و مقررات و نظام وظیفه عمومی جهت شرکت در مناقصه الزامی است

۶-برنده ی مناقصه می بایست توان پرداخت دو ماه حقوق نیروها قبل از پرداخت توسط شهرداری را داشته باشد

۷-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله ی قبول کلیه شروط و تکالیف شهرداری کیان می باشد

۸-کلیه ی شرایط عمومی پیمان حاکم بر قرارداد  منعقده با برنده خواهد بود     

۹-اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک ثبت شرکت و دارندگان صاحبان امضاء مجاز ،   شناسه ملی شرکت ، کد اقتصادی  و آخرین تائیدیه  وزارت تعاون کار و رفاه  اجتماعی  و تائید صلاحیت و رتبه بندی که به تائید بازرسی اداره کار استان رسیده باشد  و گواهینامه ی  صلاحیت ایمنی و ضمانتنامه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند

 اسلام قاسمی   – شهردار

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی