امروز

شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

  ساعت

۲۲:۱۳ بعد از ظهر

سایز متن   /

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۱۴۰۲/۷۷/۳۸

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

آدرس: شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری

تلفن:۳-۳۲۲۴۴۸۵۲                 نمابر:۳۲۲۵۰۹۹۷                     کدپستی: ۸۸۱۷۶۵۳۴۴۹

ردیف موضوع مناقصه مدت

(ماه/ روز)

برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) حداقل پایه و رشته
۱ احداث سوله های خود نگهدارubm(راهدارخانه های فارسان و شلمزار) ۶ ماه ۸۲۹/۱۳۷/۶۰۲/۷۳ ۸۹۲/۱۰۶/۶۸۰/۳ ۵ راه و ترابری و دارای کار مشابه
۲ احداث دیوار محوطه و اتاقک نگهبانی راهدارخانه شلمزار ۹ ماه ۵۵۳/۴۲۸/۷۲۱/۳۹ ۴۲۸/۰۷۱/۹۸۶/۱ ۵ابنیه
۳ لکه گیری و روکش آسفالت محورسه راهی اردل کاج کریم آباد – دشتک ۳ ماه ۰۳۲/۱۴۱/۹۵۷/۴۴ ۰۵۲/۸۵۷/۲۴۷/۲ ۵ راه و ترابری
۴ بهسازی و روکش آسفالت محور دیمه به بنواستکی

تجدید شده

۳ ماه ۴۵۴/۰۸۷/۵۰۰/۶۱ ۳۷۳/۰۰۴/۰۷۵/۳ ۵ راه و ترابری
۵ بهسازی و تکمیل محور شکر آباد تجدید شده ۳ ماه ۲۸۸/۳۰۸/۹۶۳/۲۳ ۴۱۴/۱۶۵/۱۹۸/۱ ۵ راه و ترابری
۶ اجرای آسفالت حفاظتی محور شهرکرد بروجن لردگان انتهای حوزه  و محور سفید دشت زرین شهر تجدید شده ۳ ماه ۸۰۶/۱۸۶/۷۳۱/۶۱ ۳۴۰/۵۵۹/۰۸۶/۳ ۵ راه و ترابری
۷ بهسازی و روکش آسفالت محور قلعه تک و خسرو آباد

تجدید شده

۱ ماه ۰۲۴/۱۳۱/۱۲۲/۳۵ ۵۵۱/۱۰۶/۷۵۶/۱ ۵ راه و ترابری
مهلت خرید اسناد مناقصه مهلت تحویل پیشنهادها زمان و بازگشایی پیشنهادها
از روز شنبه مورخ  ۲۲/۰۷/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۳:۰۰

روز شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲

تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه

مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:  http://www.setadiran.ir

محل تحویل ضمانت نامه(پاکت الف ): دبیرخانه محرمانه ( اداره حراست ) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری  وسایر اسناد( تصویرپاکات الف. ب . ج)  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. درضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد.

اعتبار پیشنهاد:پیشنهادات به مدت سه ماه پس از تاریخ گشایش, اعتبار خواهند داشت . این مدت برای ۳ ماه دیگر قابل تمدیدمی باشد(با نامه کتبی کارفرما).

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی